Pixel

Litewska nieskażona przyroda, a zwłaszcza Parki Narodowe i uzdrowiska, niczym magnes przyciągają turystów z całego świata. Równie wielką atrakcją są liczne obiekty dziedzictwa architektury murowanej - kościoły, klasztory i zespoły sakralne, pałace magnackie i dwory oraz 30 miast i osad z ponad 750–letnią historią. Kraj słynie z ludowego rękodzieła - snycerstwa, plecionkarstwa i czarnej ceramiki, a także wyrobów lnianych, bursztynu, pitnego miodu oraz mocnych alkoholi wytwarzanych według tradycyjnych metod i receptur.

Wilno jest jedyną stolicą europejską znajdującą się na pograniczu dwóch starych cywilizacji – łacińskiej i bizantyjskiej. Od wieków jest to kulturowy i narodowy tygiel. Miasto posiada jedną z największych w Europie starówek i wiele zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego. Podziwiając bogactwo architektury starego Wilna nie sposób pominąć ulicy Zamkowej wiodącej do Ostrej Bramy i katedry św. Stanisława oraz Zamku Giedymina na Górze Zamkowej.

To na Litwie - 26 km na północ od Wilna - znajduje się geograficzne centrum Europy (tzw. geometryczny środek Europy). Mieści się tam Park Europy, gdzie pod gołym niebem można podziwiać ekspozycję 90 dzieł sztuki.

Idealna pamiątka z podróży na Litwę to drewniane chodaki, które sprzedawane są prawie na każdym straganie. Jako jeden z elementów stroju ludowego są głęboko związane z litewską tradycją i kulturą.

Informacje ogólne

Litwa posiada dobrze rozwiniętą, choć często wymagającą modernizacji sieć dróg. Wilno z większymi miastami połączone jest drogami o standardzie zbliżonym do dróg szybkiego ruchu, a na niektórych odcinkach są to autostrady. Na prowincji często występują także drogi szutrowe, czego jednak nie wykazuję cześć nawigacji GPS. Warto pamiętać, że nawet na głównych drogach przecinających miejscowości występują progi zwalniające.

Na trasach jest mniejszy ruch niż w Polsce, o zbliżonych standardach kultury i bezpieczeństwa użytkowników dróg. Niebezpiecznym utrudnieniem jest zdarzający się niedbały styl jazdy miejscowych kierowców – częste jest np. niebezpieczne włączanie się z dróg podporządkowanych, nierespektowanie ciągłych linii, brak włączania kierunkowskazów, nagłe zmiany pasa ruchu, gwałtowne zawracanie).

Na litewskich drogach występują, mogące wywołać nieporozumienia, odmienności w ruchu drogowym:

  1. na sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniach umieszczone są na trwałe zielone strzałki zezwalające na skręt w prawo. Na skrzyżowaniach przed sygnalizatorem  z palącym się  czerwonym światłem z umieszczoną  zieloną strzałką zezwalającą na skręt w prawo należy zatrzymać się przed linią STOP, a jeśli jej nie ma, przed przejściem dla pieszych i rozpocząć ponowną jazdę tylko po  sprawdzeniu, że jazda jest bezpieczna i nie przysporzy utrudnień dla innych środków transportu lub pieszych),
  2. dopuszczalne jest zawracanie i skręt w lewo z lewego (tzw. szybkiego) pasa ruchu - nawet na tzw. drogach szybkiego ruchu i wielopasmowych ulicach w miastach,
  3. skręt w lewo na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną z oznaczonego dla tego celu pasa ruchu regulowany jest specjalnie do tego wydzieloną zieloną strzałką na oddzielnym sygnalizatorze. Kontynuowanie jazdy jest możliwe, gdy taka zielona strzałka zostanie wyświetlona. Jeśli nie jest wyświetlona, to należy zaczekać - w takim przypadku nie wyświetla się strzałka w kolorze czerwonym.

Obowiązuje też większa elastyczność w zakresie stosowania poziomego oznakowania na drogach. Należy mieć ograniczone zaufanie do znaków poziomych,  a przede wszystkim do przerywanej linii oddzielającej dwa pasy jezdni w przeciwległych kierunkach, pozwalającej na wyprzedzanie przed wzniesieniami i na łukach dróg.

Prędkość

Jeśli znaki drogowe nie mówią inaczej dozwolona prędkość wynosi:

  1. w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz.
  2. poza obszarem zabudowanym:

Dla nowych kierowców, czyli do dwóch lat od zadania prawa jazdy, maksymalny limit prędkości wynosi 90 km/h.

Policja drogowa jest szczególnie wyczulona na przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy. Wykroczenie to karane jest wysokimi mandatami, a nawet pozbawieniem prawa jazdy. Warto pamiętać, że w ramach działającego w Unii Europejskiej od kwietnia 2014 r. systemu wymiany informacji za przekroczenia prędkości zarejestrowane przez fotoradary mandatami karani są także obcokrajowcy.

Pasy

Jazda w zapiętych pasach bezpieczeństwa jest obligatoryjna zarówno dla kierowcy jak i wszystkich pasażerów.

Światła

Używanie świateł mijania obowiązuje przez cały rok.

Dodatkowe wymagania

Do wyposażenia obowiązkowego zaliczamy:

W okresie zimowym: opony zimowe obowiązkowe od 1 listopada do 1 kwietnia. Łańcuchy przeciwślizgowe – zalecane, o ile wymagają tego warunki atmosferyczne, a drogi są należycie przykryte. Opony okolcowane – zakaz używania od 1 kwietnia do 1 listopada; wymagana odpowiednia plakietka z tyłu pojazdu. Łańcuchy śniegowe - dozwolone, jeżeli warstwa śniegu lub lodu znajduje się na drodze.

Do elementów zalecanych, ale nie obowiązkowych, należą: komplet zapasowych żarówek i koło zapasowe.

Obowiązek posiadania dodatkowych lusterek bocznych (jeżeli przyczepa jest szersza od pojazdu ciągnącego), dodatkowy trójkąt ostrzegawczy. 

Potrzebne dokumenty / Ubezpieczenie

Przy wjeździe na teren Litwy potrzebne Ci będą:

Pamiętaj także o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do skorzystania z podstawowej opieki medycznej w nagłych przypadkach. Warto zadbać zatem o ubezpieczenie od NNW oraz dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Autostrady, drogi płatne

Opłaty za drogi obowiązują w przypadku poruszania się pojazdem ciężarowym, autobusem lub busem, który ma powyżej 8 miejsc dla pasażerów. Opłaty należy uiścić również wtedy, gdy ilość miejsc dla pasażerów jest mniejsza niż 8, lecz w dowodzie rejestracyjnym auto zostało określone jako pojazd ciężarowy. Opłaty należy dokonać wykupując winietę na jednej z  stacji benzynowych. Należy pamiętać, by właściwą część winiety nakleić na szybę auta.

Bezpieczeństwo / Kultura jazdy

Alkohol

Generalnie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,4 promila, jednak w przypadku kierowców ze stażem mniejszym niż dwa lata, kierowców samochodów ciężarowych i autobusów oraz motocyklistów limit wynosi 0,0 promila.

W razie powtórnego stwierdzenia prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym lub bez prawa jazdy policja może dokonać konfiskaty pojazdu. W przypadku złamania przepisów ruchu drogowego policja jest uprawniona do zatrzymania prawa jazdy kierowcy.

Telefon

Prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy w czasie jazdy jest zabronione, chyba że korzystamy z zestawu głośnomówiącego lub bezprzewodowej słuchawki na ucho. 

Dzieci

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego dzieci do 135 cm wzrostu muszą być przewożone w specjalnych fotelikach, dostosowanych do ich wzrostu i wagi. Dzieci do lat 3 mogą podróżować jedynie z tyłu i z wykorzystaniem fotelików lub innych odpowiednich urządzeń zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi. Jeżeli pojazd wyposażony jest w poduszkę powietrzną pasażera, zabrania się przewożenia dziecka w foteliku twarzą przeciwnie do kierunku jazdy.

Jazda z przyczepą i przewożenie większych gabarytów

Jazda z przyczepą wiąże się z pewnymi obwarowaniami dotyczącymi wyposażenia pojazdu (zob. punkt Dodatkowe wymagania) i dopuszczalnej prędkości jazdy, która wynosi:

Dodatkowe informacje / Ciekawostki

W sklepach na terenie całego kraju po godz. 22.00 obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.

W przypadku zetknięcia się z próbą wymuszenia łapówki należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do właściwych służb litewskich - całodobowo pod alarmowy numer 112 lub numer telefonu Departamentu Policji przy MSW RL 00370 5 272 5372 (zgłoszenia są przyjmowane w j. litewskim, rosyjskim, angielskim). Oficjalne pisemne zgłoszenie powinno wpłynąć jednak w j. litewskim.

Na Litwie w przypadku kolizji samochodowej niezbędne jest wezwanie na miejsce zdarzenia policji, gdyż sporządzenie protokołu policyjnego jest warunkiem wypłaty odszkodowania.

Podsumowanie

Poruszając się po litewskich drogach, trzeba pamiętać, że w odniesieniu do określonych kategorii kierowców niedopuszczalna jest nawet najmniejsza ilość alkoholu we krwi. Policja nakłada mandaty płatne na miejscu. Kontrole prędkości są częste i bardzo drobiazgowe, a mandaty wysokie nawet przy niewielkich przekroczeniach limitów. Bardzo wysokie są też kary za niewłaściwe parkowanie.

Ważne telefony

Pomoc drogowa - przykładowe firmy:

Chcesz coś dodać lub poinformować nas o czymś? Napisz do nas: kontakt@autempoeuropie.pl