Pixel

Białoruś jest chyba najrzadziej odwiedzanym i najmniej znanym przez Polaków państwem sąsiedzkim. Niedocenione pozostają jej walory przyrodnicze. Liczne parki narodowe kuszą przepięknymi krajobrazami, zwłaszcza, że na ich obrzeżach znajdują się hotele, domki oraz inna infrastruktura dla turystów. 

Niegdyś nasze kraje i narody łączyło bardzo dużo. Sporo zabytków związanych jest ze wspólnymi dziejami naszych narodów. Są tu obiekty wpisane na listę dziedzictwa UNESCO, między innymi zamek w Mirze zespół zamkowo-pałacowy w Nieświeżu czy Biała Wieża obronna w Kamieńcu. Sporo ciekawych zabytkowych obiektów znaleźć można od Grodna i Brześcia na zachodzie po Witebsk i Homel na wschodzie oraz od Połocka na północy po Pińsk na południu.

Mińsk - największy ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy kraju. Ze względu na zniszczenia wojenne, śladów dawnej historii nie jest wiele, choć nie brakuje kościołów, cerkwi, synagog. W oczy rzuca się jednak przede wszystkim beton i socrealistyczny klasycyzm. Mińsk, co ciekawe, uchodzi za najlepiej oświetlone i iluminowane na co dzień miasto na naszym kontynencie.

Informacje ogólne

Główne drogi są szerokie, dobrze utrzymane i oznakowane, z wyjątkiem pobocza, które nocą jest słabo widoczne. Podczas jazdy należy zachować dużą ostrożność, gdyż bardzo często się zdarza, że po autostradzie poruszają się piesi i zwierzęta domowe lub leżą na niej porzucone duże przedmioty. W nocy największym zagrożeniem są nieoświetlone pojazdy stojące na pasach ruchu. Miejscowi kierowcy, choć z reguły nie jeżdżą szybko, są dość niefrasobliwi: normą jest wolna jazda szybkim pasem ruchu, nieużywanie świateł (nawet po zmroku) i kierunkowskazów, gwałtowne skręcanie z niewłaściwego pasa lub wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Szczególną ostrożność należy zachować na przejściach dla pieszych. 

Większość oznakowań jest w cyrylicy co nieznającym tego alfabetu może sprawić wiele kłopotów.

Prędkość

Należy ściśle przestrzegać limitów prędkości wprowadzanych znakami drogowymi. Dla samochodów osobowych, samochodów z przyczepą oraz ciężarowych poniżej 3,5 t limity prędkości wynoszą:

Kierowcy z prawem jazdy poniżej 2 lat – max 70 km/h.

Samochody ciężarowe powyżej 3,5 t mogą poruszać się w terenie zabudowanym 60 km/h, poza terenem zabudowanym 90 km/h.

Limity te mogą być modyfikowane znakami drogowymi.

Pasy

Obowiązkowe z przodu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.

Światła

Światła mijania powinny być włączone w porze dziennej w okresach osłabionej widoczności, a także kiedy pojazd holuje lub jest holowany.

Dodatkowe wymagania

Do wyposażenia obowiązkowego zaliczamy:

Do elementów zalecanych, ale nie obowiązkowych, należą: kamizelka odblaskowa i podstawowe części zamienne.

Dozwolone jest używanie opon okolcowanych lub łańcuchów śniegowych, jeżeli warstwa śniegu lub lodu znajduje się na drodze.

Ponadto jeżeli podróżujemy z przyczepą i jest ona szersza od pojazdu ciągnącego, nasz pojazd  musi posiadać dodatkowe lusterka boczne.

Potrzebne dokumenty / Ubezpieczenie

Przy wjeździe na teren Białorusi potrzebne Ci będą:

Wizę można uzyskać w urzędach konsularnych Białorusi w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podlaskiej. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy.

Od ubiegających się o wizy wymagane są następujące dokumenty: wniosek wizowy, jedno zdjęcie, ważny dokument podróży, dokumenty potwierdzające cel podróży oraz zapewniające pokrycie kosztów pomocy medycznej, pokwitowanie dokonania opłaty oraz ewentualnie inne dokumenty.

Przejeżdżając tranzytem przez terytorium Białorusi musisz posiadać białoruską wizę tranzytową.

Kontrola posiadania przez obywateli RP ubezpieczenia medycznego odbywa się przy wjeździe na terytorium Białorusi, w przejściach granicznych, podczas rejestracji w hotelach i urzędach meldunkowych, tj. rejonowych Wydziałach ds. Obywatelstwa i Migracji. Informacji w sprawie punktów sprzedaży polis ubezpieczenia medycznego oraz ich cen udzielają urzędy konsularne Republiki Białorusi w Polsce.

Warto również pamiętać o ubezpieczeniu od NNW .

Przyjeżdżający na Białoruś powinni mieć przy sobie środki pieniężne o równowartości 50 stawek bazowych, czyli 5.000.000 BYR (około 500 EUR) na każdy miesiąc pobytu. W przypadku krótszego pobytu niż miesiąc - powinni posiadać kwotę równoważną 2 stawkom bazowym, czyli 200 000 BYR (około 20 EUR) na każdy dzień pobytu.

Na granicy opłaca się także podatek drogowy.

Autostrady, drogi płatne

Na Białorusi część dróg objęta jest elektronicznym systemem poboru opłat w systemie BelToll. Opłaty pobierane są w szczególności od pojazdów zarejestrowanych poza Unią Celną (Białoruś, Rosja i Kazachstan) oraz wszystkich pojazdów powyżej 3,5 tony ładowności.

Mapa płatnych dróg, cennik, wykaz pojazdów zwolnionych z opłat najdziesz na stronie białoruskiego operatora: http://www.beltoll.by/pl/.

Aktualne informacje znajdziesz także na portalu polskich przewoźników drogowych: http://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=3004.

Bezpieczeństwo / Kultura jazdy

Alkohol

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,00 promila. Kierowca prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu karany jest mandatem w wysokości od 15 do 35 jednostek (1 jedn. = 100 000 BYR) i zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 3 lat lub więzieniem. Identyczne kary stosowane są za jazdę pod wpływem narkotyków.

Telefon

Prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy w czasie jazdy jest zabronione, chyba że korzystamy z zestawu głośnomówiącego lub bezprzewodowej słuchawki na ucho. 

Dzieci

Dzieci do lat 12 muszą podróżować z tyłu, z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

Jazda z przyczepą i przewożenie większych gabarytów

Jazda z przyczepą wiąże się z pewnymi obwarowaniami dotyczącymi wyposażenia pojazdu (zob. punkt Dodatkowe wymagania). 

Dodatkowe informacje / Ciekawostki

Obowiązki posiadacza samochodu wynikające z podpisanej deklaracji

Przy wjeździe do RB deklaruje się czasowy wjazd samochodu (maksymalnie do 3 miesięcy). Jego przedłużenie (do 1 roku) można uzyskać we właściwym, ze względu na miejsce pobytu, urzędzie celnym (przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu).

Podpisując deklaracje wjazdu na teren Białorusi na czas określony -  jako właściciel pojazdu-  zobowiązujesz się jednocześnie do przestrzegania zakazu użyczania i kierowania środkiem transportu przez osoby trzecie w czasie gdy nie ma Cię w pojeździe. Złamanie tego zakazu, grozi konfiskatą pojazdu przez białoruski urząd celny oraz nałożeniem na właściciela pojazdu wysokich opłat skarbowych, sięgających nawet kilkuset milionów białoruskich rubli (1 EURO = 11 000 BYR). Do czasu ich uiszczenia możesz otrzymać zakaz opuszczania terytorium Białorusi.

 

W przypadku kradzieży lub utraty samochodu na terytorium Białorusi fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do odpowiednich władz białoruskich (milicja, urząd celny). Nie dopełnienie tych formalności, może być powodem oskarżenia właściciela samochodu o nieprzestrzeganie zasad określonych w deklaracji.

Poza niewielką zamkniętą strefą czarnobylską na południu, nie ma utrudnień w podróżowaniu po kraju. Przebywanie w strefie nadgranicznej wymaga zezwolenia wydanego przez MSW - wstęp możliwy jest tylko po uzyskaniu specjalnej przepustki.

Należy liczyć ze sporadycznymi trudnościami z zatankowaniem (duże odległości między stacjami paliwowymi, benzyna 98-oktanowa dostępna tylko na nielicznych stacjach). W nowoczesnych stacjach benzynowych w większych miastach i przy głównych trasach za paliwo cudzoziemcy muszą płacić dolarami lub euro; w małych miejscowościach - wyłącznie rublami białoruskimi. 

Podsumowanie

Należy pamiętać, że na Białorusi obowiązuje absolutny zakaz używania antyradarów. Mandat możesz otrzymać także za podróżowanie brudnym samochodem. Patrole milicyjne są bardzo częste. W dużych miastach możesz się ich spodziewać praktycznie na każdym większym skrzyżowaniu. Należy uważać także na zatrzymywanie samochodów przez funkcjonariuszy milicji drogowej (GAI) w miejscach o dużym natężeniu ruchu takich jak skręty czy ronda.

Ważne telefony

Chcesz coś dodać lub poinformować nas o czymś? Napisz do nas: kontakt@autempoeuropie.pl