Pixel

Dopuszczalne limity alkoholu we krwi w Europie

Dopuszczalne limity alkoholu we krwi w Europie

Najdłuższy weekend majowy za nami – co nie oznacza, że nie będzie już okazji do dalszych podróży. Sezon urlopów dopiero się rozpoczyna, a wakacje są coraz bliżej. Jeśli podczas wyjazdów lubisz kosztować lokalnych trunków lub sączyć drinka z palemką na piaszczystej plaży, pamiętaj, że zależnie od kraju zawartość alkoholu we krwi dopuszczająca osobę do prowadzenia pojazdu, może się znacznie różnić.

 

Ile mogę wypić?

Po wypiciu alkoholu w żadnym wypadku nie powinniśmy wsiadać za kierownicę. Jest to reguła nie znająca granic geograficznych. Zanim będziemy mogli usiąść za kółkiem, musi minąć odpowiednia ilość czasu, aby organizm „przetrawił” daną ilość alkoholu. Niektóre kraje dopuszczają jednak minimalną zawartość alkoholu we krwi, przy czym limity w danych państwach różnią się. Przykładowo, polski kierowca z 0,3 ‰ alkoholu we krwi uznany jest za nietrzeźwego, podczas gdy w Niemczech formalnie jest jeszcze osobą trzeźwą. Dlatego tak ważne jest, by przed podróżą do obcego kraju zapoznać się z jego przepisami drogowymi.

 

Pod względem maksymalnej wysokości stężenia alkoholu we krwi, dopuszczającej do prowadzenia pojazdu, w Europie rozróżniamy 4 główne grupy:

 

  • 0,8 ‰ – najwięcej mogą sobie pozwolić kierowcy w Wielkiej Brytanii (z wyłączeniem Szkocji!), Lichtensteinie oraz na Malcie

  • 0,5 ‰ – limit ten obowiązuje w większości państw europejskich

  • 0,2 ‰ – tylko do 0,2 promila we krwi mogą mieć kierowcy np. w Polsce, Norwegii czy Estonii. Limit ten także często dotyczy kierowców zawodowych

  • 0 ‰ – w krajach takich jak Czechy, Słowacja, Bułgaria czy Rosja alkomat musi wskazywać 0 ‰ zawartości alkoholu we krwi

 

Jazda na podwójnym gazie może sporo kosztować

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest najczęściej występującym przekroczeniem przepisów drogowych w Europie. Debata dotycząca udziału nietrzeźwych kierowców w ogólnej liczbie wypadków trwa od wielu lat. Coraz częściej zwraca się uwagę na fakt, że pijani kierowcy z wysoką zawartością alkoholu we krwi uczestniczyli w niewielkim procencie wszystkich wypadków. Wynika z tego, że tylko nieliczne jednostki decydują się na tak skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Natomiast ci, którym alkomat wskazywał na 0,5‰, częściej stawali się ofiarami kolizji, niż ich sprawcami. To może sugerować, że kierowcy po wypiciu lampki wina baczniej zwracają uwagę na otoczenie, obawiając się wywołania wypadku.

Niezależnie od prawdziwości tych stwierdzeń, decyzja jazdy samochodem pod wpływem alkoholu zawsze zwiększa ryzyko spowodowania wypadku. Dlatego też prawo w niektórych krajach Europy surowo karze kierowców jadących na podwójnym gazie. Najwyższym wymiarem kary za przekroczenie dopuszczalnej normy jest odebranie prawa jazdy. Przykładowo, w Irlandii najwyższa kara za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wynosi 5 tys. euro i/lub pół roku pozbawienia wolności. Zawodowi kierowcy na terenie Niemiec są zobowiązani do zachowania pełnej trzeźwości: jeśli alkomat wykaże choćby minimalną obecność alkoholu, kierowca może nawet stracić prawo do wykonywania zawodu. Kierowcy, którzy prowadzą pojazdy w Czechach mając ponad 1‰ alkoholu w wydychanym powietrzu, narażają się na wysokie grzywny sięgające do 50 000 czeskich koron (ok. 2 000 euro), a nawet na kary pozbawienia wolności do 12 miesięcy!

 

Doświadczeni kierowcy mogą więcej

W większości państw Starego Kontynentu dopuszczalne ilości alkoholu we krwi są dla wszystkich osób prowadzących pojazdy. Istnieją jednak kraje, w których od kierowców zawodowych wymaga się większej wstrzemięźliwości. Grupa ta posiada odrębne, bardziej rygorystyczne przepisy; kary za ich nieprzestrzeganie są równie zaostrzone. W niektórych krajach kierowców dzieli się także ze względu na doświadczenie, mierzone długością czasu minionego od uzyskania prawa jazdy. Wobec młodszych stażem kierowców przepisy są bardziej surowe. Kodeks drogowy na Litwie rozróżnia natomiast kierowców samochodowych oraz osoby prowadzące motocykle, motorowery, trójkołowce i czterokołowce. Kierując autem, można mieć do 0,4 ‰ alkoholu we krwi, podczas gdy druga grupa nie może mieć nawet jednej setnej promila w wydychanym powietrzu.

 

Kraj

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi -
kierowcy doświadczeni

Dopuszczalne stężenie
alkoholu we krwi -
kierowcy początkujący

Dopuszczalne stężenie
alkoholu we krwi -
kierowcy zawodowi

Austria

< 0,5 ‰ (w przypadku stężenia powyżej 0,8 ‰ prawo jazdy jest zatrzymywane)

0,1 ‰ (posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata)

0,1 ‰

Belgia

< 0,5 ‰

0,5 ‰

0,2 ‰

Bułgaria

0,0 ‰

0,0 ‰

0,0 ‰

Chorwacja

0,5 ‰

0,0 ‰

0,0 ‰

Cypr

0,5 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

Czechy

0,0 ‰

0,0 ‰

0,0 ‰

Dania

0,5 ‰

0,5 ‰

0,5 ‰

Estonia

0,0 ‰

0,0 ‰

0,0 ‰

Finlandia

0,5 ‰

0,5 ‰

0,5 ‰

Francja

0,5 ‰

0,2 ‰
(posiadający prawo jazdy krócej niż trzy lata lub krócej niż dwa lata, o ile kierowca nie tylko odbył 20 godz. lekcji nauki jazdy z
instruktorem, ale też przejechał co najmniej 3000 km w ciągu dwóch lat, w towarzystwie doświadczonego kierowcy, przed podejściem do egzaminu na prawo jazdy)

0,5 ‰ (dla kierowców autobusów i autokarów dopuszczalne stężenie wynosi 0,2 ‰)

Grecja

0,5 ‰
(0,2 ‰ – kierowcy motorów i motorowerów)

0,2 ‰

0,2 ‰

Hiszpania

0,5 ‰

0,3 ‰

0,3 ‰
Kierowcy poddawani są dwóm testom na zawartość alkoholu z (co najmniej) 10 minutową przerwą.

Holandia

0,5 ‰

0,2 ‰
(Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż pięć lat)

0,5 ‰

Irlandia

0,5 ‰
Najwyższa kara za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wynosi 5 tys. euro i/lub pół roku pozbawienia wolności.

0,2 ‰
Najwyższa kara za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wynosi 5 tys. euro i/lub pół roku pozbawienia wolności.

0,5 ‰
Najwyższa kara za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wynosi 5 tys. euro i/lub pół roku pozbawienia wolności.

Liechtenstein

0,8 ‰

0,8 ‰

0,8 ‰
Zakaz picia alkoholu w godzinach pracy oraz na 6 godzin przed rozpoczęciem pracy.

Litwa

0,4 ‰

0,0 ‰
(posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata) oraz osoby prowadzące motorowery, motory, trójkołowce i czterokołowce

0,0 ‰
(pojazdy o masie ponad 3,5 t lub z ponad 9 miejscami siedzącymi, taksówki, pojazdy przewożące materiały niebezpieczne)

Luksemburg

0,5 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

Łotwa

0,5 ‰

0,2 ‰

0,5 ‰

Malta

0,8 ‰

0,8 ‰

0,8 ‰

Niemcy

0,5 ‰ (powyżej 1,1 ‰ traktowane jest jako przestępstwo, 0,5-1,0 ‰ karane jest grzywną)

0,0 ‰ (posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata i którzy nie przekroczyli 21 roku życia)

0,0 ‰ (mogą zostać ukarani zwolnieniem z pracy)

Norwegia

0,2 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰
Kierowcy zawodowi nie mogą spożywać alkoholu w godzinach pracy oraz na 8 godzin przed jej rozpoczęciem

Polska

0,2 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

Portugalia

0,5 ‰

0,5 ‰

0,5 ‰

Rumunia

0,0 ‰

0,0 ‰

0,0 ‰

Słowacja

0,0 ‰

0,0 ‰

0,0 ‰

Słowenia

0,5 ‰
0,24 mg/l w powietrzu wydychanym

0,0 ‰

0,0 ‰

Szwajcaria

0,5 ‰

0,1 ‰ (prawo jazdy wydane na próbę)

0,1 ‰ (ciężarówki, autobusy, transport towarów niebezpiecznych)

Szwecja

0,2 ‰

0,2 ‰

0,2 ‰

Węgry

0,0 ‰

0,0 ‰

0,0 ‰

Wielka Brytania

0,8 ‰
0,5 ‰ w Szkocji

0,8 ‰
0,5 ‰ w Szkocji

0,8 ‰
0,5 ‰ w Szkocji

Włochy

0,5 ‰

0,0 ‰

0,0 ‰

 

 

 

 

Jeśli chcesz uzupełnić powyższe informacje, skontaktuj się z nami poprzez fanpage: facebook.com/autempoeuropiepl lub wyślij wiadomość na adres: kontakt@autempoeuropie.pl

Serwis Autem po Europie dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Autem po Europie nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki, dlatego zastrzegamy, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych informacji.

Więcej aktualności