Pixel

Białoruś: wiosenne ograniczenia w ruchu drogowym dla ciężarówek

Białoruś

Białoruś: wiosenne ograniczenia w ruchu drogowym dla ciężarówek

Zgodnie z rozporządzeniem białoruskiego Ministerstwa Transportu, między 15 marca a 25 kwietnia br. w części dróg krajowych na Białorusi obowiązują ograniczenia nacisku na pojedynczą oś pojazdów ciężarowych w zakresie 6-9 ton.

Dokładne informacje na temat dróg objętych ograniczeniem i zakresu dopuszczalnych obciążeń można znaleźć tutaj.

Ograniczenia nie obowiązują na następujących odcinkach dróg płatnych:

 • М1/Е30 Brześć – Mińsk – granica Rosji
 • М2 Mińsk – lotnisko narodowe „Mińsk”
 • М3 Mińsk – Witebsk
 • М4 Mińsk – Mohylew
 • М5/Е271 Mińsk – Homel
 • М6/Е28 Mińsk – Grodno – granica Polski 
 • М7/Е28 Mińsk – Оszmiany – granica Litwy 
 • Р1 Mińsk – Dzierżyńsk
 • Р21 Witebsk– granica Rosji 
 • Р23 Mińsk – Mikaszewicze
 • Р99 Baranowicze – Wołkowysk – Pograniczny – Grodno

Jeśli chcesz uzupełnić powyższe informacje, skontaktuj się z nami poprzez fanpage: facebook.com/autempoeuropiepl lub wyślij wiadomość na adres: kontakt@autempoeuropie.pl

Serwis Autem po Europie dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Autem po Europie nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki, dlatego zastrzegamy, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych informacji.

Więcej aktualności