Pixel

Aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Polska

Aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 

Zwiększenie limitu finansowego 

Zmieniony dokument PBDK dokonuje priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 20 czerwca 2017 r. limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych został zwiększony ze 107 mld zł do 135 mld zł.

Jak zapowiada minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk: "Zwiększony limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych pozwala na realizację nowych, nieujętych w dotychczasowym limicie odcinków dróg ekspresowych i autostrad, szczególnie w Polsce Wschodniej. Chodzi przede wszystkim o drogę ekspresową S19, stanowiącą istotny element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia. Co szczególnie ważne, zaktualizowany PBDK zabezpiecza finansowanie - 27,4 mld zł - na cały ten ciąg."

Nowe inwestycje

Do listy inwestycji dodano:

  • zadania wspierające korytarz Via Carpatia (autostrada A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej oraz droga ekspresowa S17 Piaski – Hrebenne; granica polsko-ukraińska) 
  • zadania stanowiące dopełnienie ciągów drogowych - m.in. S3 Świnoujście – Troszyn, S17 w. Drewnica – w. Zakręt, S52 Północna Obwodnica Krakowa, S74 Przełom/Mniów – Kielce

W ramach limitu 135 mld zł powstaną również nowe obwodnice w ciągach dróg krajowych, m.in. obwodnica Olesna S11, obwodnica Chełma S12, obwodnica Opatowa dk 9/S74, obwodnica Nowego Sącza i Chełmca dk 28 czy obwodnica Poręby i Zawiercia dk 78.

Mapę obrazującą inwestycje drogowe objęte Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, znajdziesz na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Jeśli chcesz uzupełnić powyższe informacje, skontaktuj się z nami poprzez fanpage: facebook.com/autempoeuropiepl lub wyślij wiadomość na adres: kontakt@autempoeuropie.pl

Serwis Autem po Europie dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Autem po Europie nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki, dlatego zastrzegamy, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych informacji.

Więcej aktualności