Pixel

Zaświadczenie o posiadanych punktach karnych

Polska

Zaświadczenie o posiadanych punktach karnych

Informację o zgromadzonych punktach karnych możesz uzyskać wyłącznie osobiście na komisariacie Policji, przy czym możesz uzyskać jedynie informacje o swoich punktach karnych. Potrzebny będzie Ci dowód osobisty celem wylegitymowania się.

Informacja ustna jest bezpłatna, natomaist za wydanie takiego zaświadczenia na piśmie należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się komisariat lub zrobić przelew na konto tego urzędu. Potwierdzenie opłaty należy przedłożyć na komisariacie.

Jeśli chcesz uzupełnić powyższe informacje, skontaktuj się z nami poprzez fanpage: facebook.com/autempoeuropiepl lub wyślij wiadomość na adres: kontakt@autempoeuropie.pl

Serwis Autem po Europie dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Autem po Europie nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki, dlatego zastrzegamy, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych informacji.

Więcej aktualności