Pixel

W których krajach Europy zapłacisz za brak zimówek?

W których krajach Europy zapłacisz za brak zimówek?

Wielkimi krokami zbliża się okres ferii zimowych. To doskonały czas, by przełamać zimową chandrę i naładować baterie na kolejne, mroźne dni. Jedni postanawiają spędzić więcej czasu z rodziną w domu, inni planują wycieczki. Wybieracie się w podróż samochodem? Koszt takiej wycieczki może niespodziewanie wzrosnąć, jeśli uprzednio nie sprawdzicie przepisów drogowych obowiązujących w kraju, do którego się wybieracie i przez które będziecie przejeżdżać. Poniżej prezentujemy listę państw europejskich, z której dowiesz się, gdzie i kiedy obowiązuje nakaz wymiany opon na zimowe.

 Kontynent europejski jest mocno zróżnicowany pod względem klimatycznym. W wielu krajach śnieg zimą należy do rzadkości, a słupek rtęci w termometrze utrzymuje się na wartości dodatniej. Z tego względu w krajach takich jak Albania, Bułgaria, Cypr, Grecja, Macedonia, Malta, Portugalia, Irlandia, Wielka Brytania czy Turcja nie ma obowiązku okresowego wymiany opon.

W niektórych krajach, np. w Belgii, Polsce, Islandii czy na Węgrzech, pomimo trudnych warunków drogowych występujących zimą wymiana opon nie jest prawnie nakazana. Natomiast ze względów bezpieczeństwa większość tamtejszych kierowców zmienia ogumienie, gdy temperatura utrzymuje się poniżej 7 stopni Celsjusza, lub stosuje opony całoroczne. Ze względu na nieprzewidywalne i intensywne opady śniegu, przejeżdżając przez te kraje warto mieć w bagażniku łańcuchy i łopatę.

Państwa, w których bezwzględnie obowiązuje nakaz wymiany opon, to: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Chorwacja i Rumunia. W krajach tych zapłacisz wysoką karę (nawet do kilku tysięcy euro) za brak odpowiedniego ogumienia.

Kolejną grupę państw stanowią te kraje, w których funkcjonuje sytuacyjny obowiązek posiadania opon zimowych. Oznacza to, że nakaz wymiany ogumienia zależy od warunków na drodze lub decyzji lokalnych władz. Do takich krajów należą: Hiszpania, Niemcy i Włochy.

 

 1.   Austria – zimowe opony obowiązują tylko w razie wystąpienia trudnych warunków w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia. Wszyscy kierowcy (wliczając turystów) zobowiązani są do przewożenia łańcuchów śniegowych w tym okresie. Niezastosowanie się do tych zasad może poskutkować mandatem w wysokości nawet do 5 000 euro.

 2. Belgia – kierowcy nie są zobligowani do korzystania z opon zimowych, natomiast są one zalecane w okresie między 1 listopada a 31 marca ze względów bezpieczeństwa. 

 3. Czechy – kierowcy mają obowiązek wyposażyć samochód w opony zimowe w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia (w razie wystąpienia lub prognozy nadejścia warunków typowo zimowych). Każdy samochód o łącznej masie przekraczającej 3,5 tony musi mieć założone zarówno opony zimowe, jak i łańcuchy. Są one także obowiązkowe dla wszystkich kierowców na drogach oznaczonych specjalnym znakiem.

 4. Chorwacja – nie ma obowiązku stosowania opon zimowych, chyba że w okresie od końca listopada do kwietnia wystąpią warunki typowo zimowe na drodze.

 5. Cypr – brak obowiązku wymiany opon.

 6. Dania – prawo nie nakazuje stosowania zimowych opon. Z łańcuchami można jeździć wyłącznie w okresie między 1 listopada a 15 kwietnia, natomiast jazda na oponach z kolcami jest dopuszczalna przy maksymalnej prędkości 80 km/h na drogach krajowych i 110 km/h po autostradzie. 

 7. Estonia – obowiązkowe wyposażenie samochodu w opony zimowe utrzymuje się od 1 grudnia do 1 kwietnia i dotyczy również turystów. W zależności od warunków, okres ten może zostać wydłużony o październik lub kwiecień. 

 8. Finlandia – stosowanie zimowych opon obowiązuje wszystkich kierowców poruszających się po terenie Finlandii od 1 grudnia do końca lutego. Każdy kierowca zobowiązany jest także do posiadania dodatkowych łańcuchów, z których korzystać można w przypadku ośnieżonych lub oblodzonych dróg. Głębokość bieżnika opon musi wynosić minimum 3mm. 

 9. Francja – nie ma obowiązku stosowania opon zimowych, wyjątek stanowią tereny Alp Francuskich, w których bezwzględnie należy wyposażyć samochód w opony zimowe. Drogi oznaczone specjalnym znakiem wymagają korzystania z łańcuchów, ich brak może skutkować mandatem. 

 10. Hiszpania – nie obowiązuje nakaz stosowania opon zimowych, chyba że droga oznaczona jest specjalnym znakiem (głównie w terenach górzystych) lub lokalne władze wystosowały odpowiedni dekret. Zezwala się na korzystanie z kolców na oponach, które traktowane są wówczas jako zimowe. 

 11. Holandia – mimo, że nie ma prawnego nakazu montowania opon zimowych, ze względu na zmieniający się klimat i okazyjne opady śniegu w okresie zimowym specjaliści zalecają korzystanie z zimówek. Łańcuchy na kołach są w Holandii zabronione. 

 12. Irlandia – stosowanie opon zimowych nie jest obligatoryjne, ale zalecane. Dopuszcza się jazdę na oponach z kolcami, natomiast z łańcuchów można korzystać wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem lub lodem. W innym przypadku można zostać ukaranym mandatem. 

 13. Litwa – wszystkie pojazdy o masie całkowitej niższej niż 3,5 tony muszą mieć zamontowane opony zimowe w okresie od 1 listopada do 1 kwietnia. Nakaz ten obowiązuje również samochody zarejestrowane poza Litwą. W okresie tym można korzystać z kolców, natomiast łańcuchy mogą być wykorzystane wyłącznie na oblodzonych lub pokrytych śniegiem drogach. 

 14. Luksemburg – obowiązek stosowania opon zimowych w razie oblodzenia lub śniegu (dotyczy również turystów). 

 15. Łotwa – kierowca zobligowany jest do posiadania opon zimowych o głębokości bieżnika wynoszącej co najmniej 4 mm, w okresie od 1 grudnia do 1 marca. Przepis ten dotyczy zarówno mieszkańców Łotwy, jak i turystów. 

 16. Malta – nie ma prawnego nakazu posiadania opon zimowych. 

 17. Niemcy – funkcjonuje sytuacyjny obowiązek posiadania opon zimowych, zatem nie ma sztywnych ram czasowych, w których kierowcy muszą zmieniać opony. Do ich obowiązków natomiast należy dostosowanie ogumienia do sytuacji na drodze. Jeśli jest śnieg i mróz, należy mieć zamontowane odpowiednie opony z oznaczeniem M+S. Brak dostosowanych opon może skończyć się mandatem w wysokości 60 euro. 

 18. Norwegia – przepisy nakazują dostosowanie samochodu, a co za tym idzie – również opon, do warunków panujących na drodze. Zaleca się przewozić łańcuchy na wypadek nagłej zmiany pogody. Samochody cięższe niż 3,5 tony muszą przewozić łańcuchy bez względu na warunki pogodowe. 

 19. Polska – brak obowiązku stosowania opon zimowych, jednakże ze względu na trudne warunki drogowe w okresie zimowym są one zalecane. Udając się w tereny górskie warto także zaopatrzyć się w łańcuchy zimowe, o czym informują specjalne znaki. 

 20. Portugalia – nie ma prawnego nakazu wymiany opon. Jazda na oponach z kolcami jest zabroniona, natomiast łańcuchy obowiązują wyłącznie na drogach położonych wysoko w górach. 

 21. Rumunia – jeśli w okresie od 1 listopada do 31 marca występują warunki zimowe, to kierowcy zobowiązani są do korzystania z opon zimowych. Samochody, których całkowita masa przekracza 3,5 tony, na kołach osi napędowej muszą dodatkowo posiadać łańcuchy, które obowiązują wszystkie pojazdy na drogach oznaczonych specjalnym znakiem. 

 22. Słowacja – obowiązuje nakaz wymiany ogumienia na okres od 15 listopada do 31 marca. Dodatkowo na wyposażeniu samochodów muszą znajdować się łańcuchy, które należy stosować odpowiednio do znaków oraz warunków drogowych. 

 23. Słowenia – w terminie od 15 października do 15 marca prawo nakazuje posiadanie zimowych opon. Dodatkowo kierowcy zobowiązani są wozić w tym terminie łańcuchy. Regulacje te dotyczą również obcokrajowców, a niezastosowanie się do nich może kosztować od 100 do ponad 400 euro. 

 24. Szwecja – w okresie od 1 grudnia do 31 marca obowiązuje nakaz stosowania opon zimowych lub całorocznych ze znakiem M+S przez wszystkich kierowców, także turystów.

 25. Turcja – nie występuje nakaz korzystania z opon zimowych, natomiast poruszając się po górzystych terenach warto wyposażyć się w łańcuchy śniegowe. 

 26. Węgry – nie ma obowiązku stosowania zimówek, natomiast wszyscy kierowcy zobligowani są do przewożenia łańcuchów zimowych. Turyści, którzy ich nie posiadają, mogą nie zostać wpuszczeni na teren Węgier w okresie zimowym. 

 27. Wielka Brytania – prawo nie nakazuje sezonowej wymiany ogumienia, jednakże historia uczy, że poruszając się w okresie zimowym po krajach należących do Wielkiej Brytanii warto zaopatrzyć się w łańcuchy i mieć przy sobie łopatę. 

Jeśli chcesz uzupełnić powyższe informacje, skontaktuj się z nami poprzez fanpage: facebook.com/autempoeuropiepl lub wyślij wiadomość na adres: kontakt@autempoeuropie.pl

Serwis Autem po Europie dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Autem po Europie nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki, dlatego zastrzegamy, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych informacji.

Więcej aktualności