Pixel

Unia Europejska dofinansuje strategiczne inwestycje drogowe w Polsce

Polska

Unia Europejska dofinansuje strategiczne inwestycje drogowe w Polsce

5 kwietnia 2017 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano 9 umów o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na łączną sumę 1,2 mld zł.

Które miasta zyskały?

1. Katowice - rozbudowa DK 81 od węzła A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej w Katowicach. W pierwszej kolejności rozbudowane zostaną 2 odcinki dróg krajowych nr 81 (ul. 73 Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km, stanowiące dojazd do autostrady A4 zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T. Drugi etap będzie polegał na rozbudowie do przekroju dwujezdniowego odcinka drogi krajowej nr 81 (ul. Kościuszki) oraz budowie dwupoziomowego węzła drogowego, częściowo kolizyjnego, na przecięciu ulic Kościuszki i Armii Krajowej. Rozbudowane zostaną również elementy układu drogowego z infrastrukturą towarzyszącą oraz istniejąca infrastruktura techniczna – w tym kolejowa. Łączna kwota dofinansowania unijnego na inwestycje realizowane na terenie miasta Katowice to 450 mln zł.

2. Bielsko-Biała – projekt realizowany ze wsparciem unijnym w wysokości 126 mln zł składać się będzie z dwóch etapów:

  • rozbudowy ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do granicy miasta,
  • rozbudowy ul. Żywieckiej w na odcinku od ul. ks. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego oraz od ul. Poniatowskiego do ul. Górskiej.

3. Wrocław - usprawniony zostanie ruch w zachodniej części miasta – ruch tranzytowy zostanie przekierowany z trasy z drogi krajowej nr 94 na trasę omijającą osiedle Leśnica. Ruch zostanie doprowadzony do ul. Granicznej, dochodzącej do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (fragment korytarza transeuropejskiego TEN-T). Utworzone zostanie również dodatkowe połączenie Portu Lotniczego Wrocław z ul. Kosmonautów. Unijne wsparcie tej inwestycji to 233 mln zł.

4. Gdańsk otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 118 mln zł na przebudowę ciągu Traktu Św. Wojciecha od ul. Toruńskiej do ul. Zaroślak z przejściem nad torami PKP, które będzie poprowadzone dwoma nowymi obiektami inżynierskimi. Na każdym z nich powstanie dwupasmowa jezdnia z dodatkowym pasem dla autobusów. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Gdańska i portu morskiego w Gdańsku.

5. Konin otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 48 mln zł na przebudowę skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie – powstaną dwa niezależne wiadukty (w ciągu ul. Europejskiej nad ul. Kolską) oraz rondo turbinowe.

6. Toruń dostanie dofinansowanie unijne w wysokości 22 mln zł na przebudowę skrzyżowania na placu Bpa Jana Chrapka w Toruniu.

7. Piotrków Trybunalski zrealizuje projekt obejmujący rozbudowę Ronda Sulejowskiego wraz z układem ulic dolotowych oraz rozbudowę ul. Śląskiej na odcinku od południowego wlotu Ronda Sulejowskiego do ul. Krakowskie Przedmieście. Unia Europejska dołoży 3,6 mln zł.

Jeśli chcesz uzupełnić powyższe informacje, skontaktuj się z nami poprzez fanpage: facebook.com/autempoeuropiepl lub wyślij wiadomość na adres: kontakt@autempoeuropie.pl

Serwis Autem po Europie dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Autem po Europie nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki, dlatego zastrzegamy, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych informacji.

Więcej aktualności