Pixel

Surowsze kary dla kierowców

Polska

Surowsze kary dla kierowców

6 maja Prezydent podpisał ustawę zmieniającą m. in. zapisy Kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. Wykroczenia drogowe będą surowiej karane, a sądy częściej będą orzekać kary więzienia.

Minimum 2 lata więzienia dla kierowcy za spowodowanie wypadku śmiertelnego

Najważniejsze zmiany dotyczą zaostrzenia odpowiedzialności za spowodowanie wypadku śmiertelnego (lub trwałego kalectwa poszkodowanego) przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Najłagodniejsza kara to 2 lata pozbawienia wolności. Kary nie będą już orzekane w zawieszeniu.

Ucieczka przed policją to już przestępstwo

Świadoma ucieczka przed policją (kierujący nie zatrzymał się do kontroli drogowej) traktowana będzie już  nie jak wykroczenie, ale jak przestępstwo. Z tego typu czy będzie groziła kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zakaz prowadzenia pojazdów dla łamiących prawo

Sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych będą wydawać sądy gdy: 

  • kierowca zostanie przyłapany na łamaniu orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
  • kierujący prowadził samochód pomimo cofnięcia prawa jazdy,
  • kierowca uciekał przed pościgiem policji.

Przedawnienie dopiero po 3 latach

Karalność wykroczenia zostaje wydłużona do 3 lat od popełnienia czynu (do tej pory przedawnienie następowało po 2 latach).

Recydywiści już nie unikną kary

Sądy wydając wyroki w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym będą miały obowiązek sprawdzenia w ewidencji czy osoba przeciwko której toczy się proces była już wcześniej za tego typu przestępstwa karana. Przepis będzie stosowany nie tylko do spraw nowych, ale też do tych toczących się i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Badanie trzeźwości - harmonizacja przepisów

Zharmonizowane zostały przepisy o poddawaniu kierujących badaniom na zawartość w organizmie alkoholu lub innego środka odurzającego. Główną zmianą jest rezygnacja z badań dokonywanych na podstawie badań moczu. Jednocześnie każde z badań mających ustalić czy kierowca jest pijany lub odurzony będzie mogło być przeprowadzone także wtedy gdy kierowca na takie badanie się nie zgadza.

Przyjęte unormowania mają za zadanie doprowadzić do surowszego i bardziej skutecznego karania kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Jeśli chcesz uzupełnić powyższe informacje, skontaktuj się z nami poprzez fanpage: facebook.com/autempoeuropiepl lub wyślij wiadomość na adres: kontakt@autempoeuropie.pl

Serwis Autem po Europie dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Autem po Europie nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki, dlatego zastrzegamy, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych informacji.

Więcej aktualności