Pixel

Kontrole na granicach zewnętrznych UE zaostrzone

Polska

Kontrole na granicach zewnętrznych UE zaostrzone

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Osoby przekraczające granicę we wszystkich przejściach granicznych - zarówno na przejściach drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych - poddawane będą szczegółowej odprawie granicznej, co może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania odprawy. Dotyczy to zarówno przypadków wjazdu jak i wyjazdu z terytorium Unii.

Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest reakcją Unii Europejskiej na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne. Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania, czyli m.in. obywatele RP, podlegały tzw. odprawie minimalnej. 

Ruch na przejściach granicznych będzie stale monitorowany, a w przypadku tworzenia się na granicach kolejek będą otwierane dodatkowe stanowiska odpraw, w tym także mobilne. W oparciu o analizę danych i prognozy ruchu dla poszczególnych punktów granicznych stosowana będzie także zasada elastycznego planowania funkcjonariuszy do służby.

Jeśli chcesz uzupełnić powyższe informacje, skontaktuj się z nami poprzez fanpage: facebook.com/autempoeuropiepl lub wyślij wiadomość na adres: kontakt@autempoeuropie.pl

Serwis Autem po Europie dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Autem po Europie nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki, dlatego zastrzegamy, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych informacji.

Więcej aktualności