Pixel

Kamerki samochodowe – w których krajach Europy nie można ich używać?

Kamerki samochodowe – w których krajach Europy nie można ich używać?

Wyruszając samochodem na wczasy należy zadbać nie tylko o odpowiednie wyposażenie pojazdu, ale także zwrócić uwagę na inne regulacje prawne dotyczące ruchu drogowego w poszczególnych krajach. Popularne kamerki samochodowe w niektórych europejskich krajach są zakazane, a kierowcom łamiącym ten przepis grożą wysokie mandaty.

Wideorejestratory za granicą

Rejestrowanie ruchu samochodowego za pomocą kamerek internetowych może oznaczać łamanie prawa – nieważne, że nagranie z kamerki ma służyć jedynie do zarejestrowania trasy podróży czy nagrania przebiegu ewentualnego zdarzenia drogowego. W kilku europejskich krajach używanie kamer samochodowych jest oficjalnie zabronione i zagrożone wysokim mandatem, w innych funkcjonariusze policji nie mogą jedynie wykorzystać tego typu nagrań jako dowodu w sprawie. 

Austria

Najsurowiej za używanie kamerki samochodowej możemy zostać ukarani w Austrii, która traktuje wideorejestratory jako monitoring wizyjny miejsc publicznych, na który należy mieć zgodę. Mandat może wynieść nawet 10 tys. euro czyli ponad 40 tys. zł, a w przypadku ponownego przyłapania na tym wykroczeniu kara może być nawet dwukrotnie wyższa! Dodatkowo osoba, której samochód został nagrany może domagać się odszkodowania w wysokości  do 90 000 zł.

Szwajcaria

Kamerki samochodowe w Szwajcarii są zabronione, a dodatkowo na przedniej szybie samochodowej  nie mogą znajdować się żadne dodatkowe urządzenia, jeśli martwe pole, jakie powoduje ich używanie jest większe niż 12 m przed pojazdem. Nawigację lub smartfon można zamontować zatem tylko przy dolnej lub górnej krawędzi przedniej szyby. Mandat za używanie kamerki samochodowej, która w znacznym stopniu ogranicza pole widzenia kierowcy może wynieść nawet 3,5 tys. zł. 

Niemcy

U naszych zachodnich sąsiadów nie ma konkretnych uregulowań w kwestii używania kamerek samochodowych, jednak niemieckie instytucje zajmujące się ochroną danych osobowych przestrzegają przed wykorzystywaniem nagrań do celów innych niż prywatne. Za publikację tego typu nagrań grozi bowiem kara nawet do 300 tys. euro! W postępowaniach sądowych, zdarzały się zarówno sytuacje wykorzystania nagrań jako materiałów dowodowych, jak i przypadki karania ich autorów.

Słowacja

Używanie kamerki samochodowej na Słowacji również może zakończyć się nałożeniem mandatu, ponieważ przepisy drogowe zabraniają umieszczania na szybie czegokolwiek w polu widzenia kierowcy.

Węgry

Węgierskie prawo wymaga kasowania prywatnych nagrań zarejestrowanych przez kamerki samochodowe w ciągu 5 dni od nagrania. Jeśli filmik miałby być publikowany bez zgodny widocznych na nim osób, twarze zarejestrowanych osób i numery rejestracyjne nie mogą być rozpoznawalne.

Luksemburg

W Wielkim Księstwie Luksemburga używanie kamerek samochodowych jest oficjalnie zabronione, a wszystko z uwagi na ochronę danych osobowych obywateli i zakaz filmowania osób bez ich wiedzy. Rejestracja ruchu drogowego może być wykonywana tylko przez upoważnione do tego osoby. O ile miejscowe przepisy dopuszczają posiadanie kamer samochodowych, to ich używanie na drogach publicznych jest już karalne: grozi za to grzywna, a w skrajnych przypadkach, np. w razie publikacji nielegalnych materiałów, nawet więzienie.

Belgia

Dopuszcza się możliwość rejestrowania filmików do celów prywatnych, domowych, turystycznych, jednak nagrań nie można publikować bez zgodny zarejestrowanych na filmiku osób. Jeśli na kamerce zarejestrowałeś wypadek drogowy i masz zamiar wykorzystać go jako dowód w sprawie niezwłocznie musisz poinformować o tym fakcie pozostałych uczestników zdarzenia. 

Portugalia 

Do listy dołącza także Portugalia, gdzie nagrywanie przez kamerkę samochodową jest dozwolone na własny użytek, ale nie może być traktowane jako  materiał dowodowy, ani nie może być publikowane w sieci. 

Norwegia

W Norwegii obowiązuje zakaz stosowania wideorejestratorów, ponieważ są one traktowane jak przenośna telewizja, a jej używanie w samochodzie jest zabronione, gdyż rozprasza uwagę kierowcy.

Francja

Zakaz używania urządzeń z monitorami, innych niż GPS, w zasięgu wzroku kierowcy.

 

Jak widać w wielu krajach Europy należy ostrożnie i rozsądnie korzystać z kamerek samochodowych, a przed wrzuceniem do sieci filmiku z zagranicznej wycieczki nagranego kamerką samochodową warto się dwa razy zastanowić.

Wideorejestratory samochodowe w Polsce

Rejestrowanie ruchu drogowego za pomocą zainstalowanej w samochodzie kamerki jest legalne i zgodne z polskim prawem, gdyż nie istnieją żadne regulacje prawne zakazujące instalowanie tego typu urządzeń w samochodach. Jednak już w kwestii wykorzystywania nagrań pojawiają się pewne obostrzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o publikację nagrań w Internecie. 

 

Odpowiedzialność prawna za filmiki publikowane w sieci

Publikując filmik w sieci musisz mieć świadomość, że może Ci grozić za to nawet odpowiedzialność prawna:
- cywilna – jeśli naruszysz dobra osobiste nagranej na filmiku osoby publikując materiał w sieci bez jej zgody, to może ona wytoczyć ci proces cywilny i domagać się zapłaty odpowiedniego zadośćuczynienia. Jeśli filmik nagrany był na firmowym parkingu lub w pobliżu siedziby firmy, również właściciel przedsiębiorstwa może domagać się odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych.
-  administracyjną – gdy ujawnione zostaną numery tablic rejestracyjnych lub naruszone zostaną przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych (np. wykorzystanie nagrania w sądzie, jednak w tej kwestii interpretacja przepisów nie jest jednoznaczna).

Jeśli kamera samochodowa zarejestrowała wykroczenie drogowe, którego dopuścił się inny kierowca lub wypadek drogowy, nagranie należy przekazać policji i organom ścigania.  Sprawa się nieco komplikuje jeśli rejestrując wyczyny pirata drogowego, sam dopuszczasz się wykroczenia drogowego – wyprzedasz w niedozwolonym miejscu czy przekraczasz dozwoloną prędkość.

 

Co możesz zrobić z nagraniami zarejestrowanymi kamerą samochodową?

1. gromadzić na własny użytek – rejestrowanie ruchu drogowego dla celów prywatnych jest w Polsce legalne i nie rodzi odpowiedzialności prawnej. Możesz nagrywać filmiki turystyczne rejestrujące Twoją podróż po polskich drogach i wykorzystywać je do własnych celów.


2. przekazać ubezpieczycielowi w przypadku nagrania kolizji lub zarejestrowania wypadku drogowego. Nagranie z wideorejestratora pozwali likwidatorowi szkody szybko i bez żadnych wątpliwości jednoznacznie wskazać sprawcę szkody i zająć stanowisko w kwestii uznania odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę.


3. przekazać nagranie policji i organom ścigania, w przypadku zarejestrowania wypadku drogowego, w którym były osoby ranne lub ofiary śmiertelne. Na uczestnikach wypadku ciąży bowiem obowiązek ujawnienia policji wszystkich materiałów dowodowych, jakimi dysponują.


4. przekazać policji - nagranie wideo, na którym zarejestrowałeś pirata drogowego lub kierowcę, który stwarzał realne zagrożenie w ruchu drogowym może być cennym materiałem dowodowym. Policja świadoma powszechności stosowania przez polskich kierowców kamerek samochodowych, w ramach akcji „STOP AGRESJI DROGOWEJ”, uruchomiła elektroniczną skrzynkę pocztową, na którą można przesyłać obywatelskie filmiki. Skrzynki pocztowe zarządzane są przez właściwe miejscowo Komendy Wojewódzkie Policji, które zajmują się ujawnionymi naruszeniami przepisów ruchu drogowego. 

Jeśli chcesz uzupełnić powyższe informacje, skontaktuj się z nami poprzez fanpage: facebook.com/autempoeuropiepl lub wyślij wiadomość na adres: kontakt@autempoeuropie.pl

Serwis Autem po Europie dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Autem po Europie nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki, dlatego zastrzegamy, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych informacji.

Więcej aktualności