Pixel

Aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami podczas EURO 2016

Francja

 Aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami podczas EURO 2016

Aplikacja SAIP ma za zadanie w sposób szybki i bezpośredni poinformować osoby przebywające w rejonie zagrożenia atakiem terrorystyczny o grożącym im niebezpieczeństwie. Program działa w języku angielskim i francuskim  - pozwala na ustawienie aż ośmiu miast, z których mamy otrzymać informację w razie pojawienia się zagrożenia. Aplikacja jest dostępna na Androida jak i na telefony działające w systemie IOS.


Ze względu na zagrożenie terrorystyczne, we Francji utrzymany jest stan wyjątkowy. Władze i służby, w tym wojsko, żandarmeria, policja i straż pożarna pozostają w najwyższej gotowości.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, iż władze francuskie we współpracy z organizatorami mistrzostw zastosowały wszelkie możliwe środki i procedury, których celem jest zminimalizowanie ryzyka zamachów, zapewnienie najwyższego stopnia bezpieczeństwa oraz prawidłowego przebiegu EURO 2016.
 
Należy mieć na uwadze, że przy wejściu do stref kibica, w tym na Polach Marsowych przy Wieży Eiffla, obowiązują wzmożone kontrole bezpieczeństwa. Jak podaje Merostwo Paryża, strefa ta jest w pełni ogrodzona barierami, a wejścia i wyjścia są wyjątkowo zabezpieczone. 

Zdecydowanie ograniczone zostały możliwości poruszania się samochodem i parkowania w pobliżu strefy kibica. Wszyscy zainteresowani wejściem do strefy kibica będą przechodzić przez liczne kontrole, w tym kontrolę magnetyczną oraz osobistą.

Zaleca się, by osoby udające się do Francji w związku z EURO 2016 lub turystycznie, dokonały rejestracji swojego wyjazdu w systemie Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/ Pozwali to monitorować ilość osób udających się w podróż w te rejony.
 
Więcej informacji nt. EURO2016 można znaleźć w "Poradniku Kibica EURO 2016": http://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Francuska,FRA.html
Warto też śledzić na bieżąco aktualizowane komunikaty pojawiające się na stronach: 
MSZ - http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych 
Ambasady Polskiej w Paryżu - http://www.paryz.msz.gov.pl/pl/
Szczególnie przydatne mogą okazać się informacje dotyczące aktualnej sytuacji w kraju oraz  możliwych utrudnieniach w związku z wciąż trwającymi strajkami.

Jeśli chcesz uzupełnić powyższe informacje, skontaktuj się z nami poprzez fanpage: facebook.com/autempoeuropiepl lub wyślij wiadomość na adres: kontakt@autempoeuropie.pl

Serwis Autem po Europie dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje były rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Autem po Europie nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki, dlatego zastrzegamy, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych informacji.

Więcej aktualności